12.07.2018 15:17

Časy přejímek

Během předávání itinerářů je možno provést kompletní formální přejímku, pokud soutěžící předloží veškeré doklady. Poté již soutěžící nemusí absolvovat přejímku ve svém čase.

Při administrativní přejímce každá posádka předloží:

- potvrzení přihlášky (technickou kartu)
- licence jezdců a soutěžícího, povolení startu od ASN (jen zahraniční posádky), zdravotní karty jezdce a spolujezdce (jen soutěžící ČR)
- řidičské průkazy jezdce a spolujezdce, pasy nebo průkazy totožnosti jezdce a spolujezdce, doklady o osobním úrazovém pojištění posádky
- registrační doklady vozidla, zelenou kartu

s.č. soutěžící jezdec spolujezdec admin. tech.