12.07.2018 12:22

Podmínky akreditace

 

Autoklub České republiky bude řešit jednotným přístupem akreditace novinářů na jednotlivé podniky. Novinář bude mít možnost získat permanentní akreditaci nebo ad hoc akreditaci na specifický podnik. Dále pořadatel bude disponovat prostorem pro akreditaci lokálních médií.

Všechny akreditace budou probíhat online v novém akreditačním systému. Cílem je získat přehled o publikacích napříč disciplínami, aby bylo možné relevantně kalkulovat zásah diváků a tím i hodnotu daného šampionátu.

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na sekretariát Autoklubu ČR.